Filozofia

Základom filozofie našj tvorby je úcta k prírode, rešpektovanie prirodzenosti krajiny, ochrana pôdy a zdravia. Zakladané objekty sú ekologické a chránia životné prostredie. Stávajú sa pre zákazníka potešením, priestorom, ktorý ho zbavuje napätia, prináša mu uvoľnenie a radosť pri pobyte v ňom,.

Záhradnú a krajinnú tvorbu vnímame ako zhmotnenie myšlienky, ktorá vzniká pri komunikácii s daným priestorom a so zosúladením požiadaviek  zákazníka tak, aby výsledné dielo predčilo jeho očakávania a dalo mu zažiť pozitívne pocity a nové vnemy.

 Pri tvorivej  práci je využívaný živý  a neživý materiál. Rastlinný materiál je premenlivý v priestore a v čase, predvídaním jeho vývoja a premenlivosti sa dosahuje zážitkov v priebehu roka ako aj v čase jeho života. Jeho použitie  kompozične dotvára nielen upravovanú plochu, ale aj široké okolie, ktoré sa stáva súčasťou plánovaného diela. 

Služby

PROJEKCIA

Predpokladom pre úspešné finále je dobrý plán. Pripravíme pre vás kalkuláciu, výkaz výmer, vizualizácie, rezy, výškopisy, špecifikáciu rastlinného a ostatného materiálu. Skrátka dostanete od nás kompletný plán, ako dosiahnuť svoj cieľ. Príklady projektov… (kliknite sem)

REALIZÁCIA

Robíme kompletné realizačné práce, od terénnych úprav, výsadby rastlín, cez založenie automatických závlahových systémov, drobné záhradné stavby, mobiliár, osvetlenie, spevnené plochy a dlažby, až po práce s vodou či inými vhodnými prvkami.

ÚDRŽBA ZÁHRAD

Samozrejmosťou je údržba realizovaných diel, nakoľko len odborná starostlivosť dokáže udržať a rozvíjať výsledok práce vo svojej plánoavenj kráse.

Portfólio

Rodinné záhrady

Marianka, Záhorská Bystrica,Modra: Harmónia, Zochova chata, Kráľová, Pezinok, Viničné, Senec, Vinosady.Suchá nad Parnou, Žilinská Lehota,Brezovica na Orave,Osrblie, Lipová,Čierny Brod, Ivánka pri Dunaji, Hviezdoslavov, Bratislava: Slavín, Novosvetská, Partizánska,Vrakuňa,Rača, Vajnory, Krasňany, Lamač,Vištuk,Dubová, Limbach,Sv.Jur, Šenkvice, Trnava, Budmerice, Častá, Píla a ďalšie.

Projekty a realizácie

Letisko Dubová, Kollárova ulica Pezinok, Firma Duvystav Bratislava Vrakuňa, centrum obce Holice na Ostrove, Karpatská Perla Šenkvice, Vajanského ulica Modra, Zdravotné stredisko Modra, Cintorín Modra s pomníkom Ľudovíta Štúra, Biosad Vištuk, centrum obce Vištuk, centrum obce Limbach, centrálna zóna Jablonec, Hotel Pod Lipou Modra Harmónia, Trnava Kopánka a ďalšie.

 

 

Ing. Zuzana Klučárová

Navrhovanie záhrad, parkov,
verejných priestranstiev – projektová dokumentácia

Člen Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu

 Realizácia – zemné práce, plochy a úpravy územia, rastlinný materiál,
závlahy, osvetlenie, drobné stavebné práce, realizujeme trávniky štrkové, mlatové povrchy ciest,
mechanicky zpevnené kamenivo, extenzívne trávniky
Údržba – pravidelná / raz za týždeň, mesiac, sezónu, jednorázová,
udržiavame predovšetkým nami realizované záhrady
Spoločnosť EkoGarten s.r.o.,je zapísaná do zoznamu odborne spôsobilých
osôb podľa §55 zákona č. 543/2002  Z.z. o ochrane prírody a krajiny je ako
právnická osoba oprávnená vyhotovovať dokumenty starostlivosti o dreviny.
 
Zakladateľka a štatutárny zástupca občianského združenia Otvorené záhrady,
ktoré od roku 2014 každoročne organizuje dobrovoľnícku akciu Deň otvorených modranských záhrad
v súčinnosti s Národným Trustom n.o. Slovensko v termíne Víkendu otvorených záhrad a parkov.
Facebook

 

Som aj spoluautorkou publikácie:
Záhradná a krajinná  architektúra na Slovensku, Eurostav, 2015

(dostupné aj v obchodoch – vydavateľstvo Eurostav)

Ako dosiahnuť svoj cieľ

 1. Diskusia

  Od začiatku sa snažíme porozumieť zákazníkovi, aká je jeho predstava

 2. Idea

  Vzájomným dialógom spoločne dospejeme ku konkrétnej idei a reálnej predstave o budúcej záhrade

 3. Architektúra

  Návrh architektúry priestoru, vizualizácia, rozpis prác a cenová kalkulácia

 4. Realizácia

  Uskutočnenie všetkých dohodnutých prác, úprav, dodávok zariadení až po odovzdanie záhrady do úžívania

 5. Údržba

  Samozrejmosťou je aj následná údržba záhrad (jarná, jesenná, resp. na základe dohody s klientom)

Médiá o nás

 • Útulná a usporiadaná

  22. februára 2017

  Jedna zhlavných požiadaviek majiteľov na záhradnú architektku bolo zútulnenie priestoru. A že sa jej to podarilo, posúďte sami. PEKNÉ BÝVANIE 9 / 2012 Monika KRÁLOVÁ, Foto: Vlado VAVREK  

 • Štyri ročné obdobia

  22. februára 2017

  SLEDUJTE S NAMI PREMENY MALEJ VIDIECKEJ ZÁHRADKY POČAS CELÉHO ROKA. PEKNÉ BÝVANIE 3 / 2015 Monika KRÁLOVÁ, Foto: Vlado VAVREK

 • V objatí lesa

  3. februára 2017

      >>Originálny článok z časopisu Pekné bývanie<< Navštívená záhrada nijako nepopiera okolie, v ktorom sa nachádza. Zároveň v nej však cítiť ruku človeka, ktorý mení bezprostredné okolie podľa svojich želaní a potrieb. Pozemok s…

 • Taliansko pod Karpatmi

  19. augusta 2016

  Vidiecke talianske domy učarovali majiteľom pred rokmi. Fascinoval ich život na terasách, kde sa začínal deň raňajkami a končil dlhými večerami. Zanedbaný dom v malebnom vinohradníckom mestečku kúpila mladá rodina po revolúcii. Namiesto záhrady tu bolo množstvo polorozpadnutých…

 • POZRI VŠETKO

Dr. Bodického 2/A
900 01 Modra, Slovakia

+421 905 829 193
info@ekogarten.sk

Facebook