Filozofia

Základom filozofie našj tvorby je úcta k prírode, rešpektovanie prirodzenosti krajiny, ochrana pôdy a zdravia. Zakladané objekty sú ekologické a chránia životné prostredie. Stávajú sa pre zákazníka potešením, priestorom, ktorý ho zbavuje napätia, prináša mu uvoľnenie a radosť pri pobyte v ňom,.

Záhradnú a krajinnú tvorbu vnímame ako zhmotnenie myšlienky, ktorá vzniká pri komunikácii s daným priestorom a so zosúladením požiadaviek  zákazníka tak, aby výsledné dielo predčilo jeho očakávania a dalo mu zažiť pozitívne pocity a nové vnemy.

 Pri tvorivej  práci je využívaný živý  a neživý materiál. Rastlinný materiál je premenlivý v priestore a v čase, predvídaním jeho vývoja a premenlivosti sa dosahuje zážitkov v priebehu roka ako aj v čase jeho života. Jeho použitie  kompozične dotvára nielen upravovanú plochu, ale aj široké okolie, ktoré sa stáva súčasťou plánovaného diela. 

Služby

PROJEKCIA

Predpokladom pre úspešné finále je dobrý plán. Pripravíme pre vás kalkuláciu, výkaz výmer, vizualizácie, rezy, výškopisy, špecifikáciu rastlinného a ostatného materiálu. Skrátka dostanete od nás kompletný plán, ako dosiahnuť svoj cieľ. Príklady projektov… (kliknite sem)

REALIZÁCIA

Robíme kompletné realizačné práce, od terénnych úprav, výsadby rastlín, cez založenie automatických závlahových systémov, drobné záhradné stavby, mobiliár, osvetlenie, spevnené plochy a dlažby, až po práce s vodou či inými vhodnými prvkami.

ÚDRŽBA ZÁHRAD

Samozrejmosťou je údržba realizovaných diel, nakoľko len odborná starostlivosť dokáže udržať a rozvíjať výsledok práce vo svojej plánoavenj kráse.

 

Ing. Zuzana Klučárová

Navrhovanie záhrad, parkov,
verejných priestranstiev – projektová dokumentácia

Člen Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu

 Realizácia – zemné práce, plochy a úpravy územia, rastlinný materiál,
závlahy, osvetlenie, drobné stavebné práce, realizujeme trávniky štrkové, mlatové povrchy ciest,
mechanicky zpevnené kamenivo, extenzívne trávniky
Údržba – pravidelná / raz za týždeň, mesiac, sezónu, jednorázová,
udržiavame predovšetkým nami realizované záhrady
Spoločnosť EkoGarten s.r.o.,je zapísaná do zoznamu odborne spôsobilých
osôb podľa §55 zákona č. 543/2002  Z.z. o ochrane prírody a krajiny je ako
právnická osoba oprávnená vyhotovovať dokumenty starostlivosti o dreviny.
 
Zakladateľka a štatutárny zástupca občianského združenia Otvorené záhrady,
ktoré od roku 2014 každoročne organizuje dobrovoľnícku akciu Deň otvorených modranských záhrad
v súčinnosti s Národným Trustom n.o. Slovensko v termíne Víkendu otvorených záhrad a parkov.
Facebook

 

Som aj spoluautorkou publikácie:
Záhradná a krajinná  architektúra na Slovensku, Eurostav, 2015

(dostupné aj v obchodoch – vydavateľstvo Eurostav)

Ako dosiahnuť svoj cieľ

 1. Diskusia

  Od začiatku sa snažíme porozumieť zákazníkovi, aká je jeho predstava

 2. Idea

  Vzájomným dialógom spoločne dospejeme ku konkrétnej idei a reálnej predstave o budúcej záhrade

 3. Architekrúra

  Návrh architektúry priestoru, vizualizácia, rozpis prác a cenová kalkulácia

 4. Realizácia

  Uskutočnenie všetkých dohodnutých prác, úprav, dodávok zariadení až po odovzdanie záhrady do úžívania

 5. Údržba

  Samozrejmosťou je aj následná údržba záhrad (jarná, jesenná, resp. na základe dohody s klientom)

Blog

 • Taliansko pod Karpatmi

  19. augusta 2016

  Vidiecke talianske domy učarovali majiteľom pred rokmi. Fascinoval ich život na terasách, kde sa začínal deň raňajkami a končil dlhými večerami. Zanedbaný dom v malebnom vinohradníckom mestečku kúpila mladá rodina po revolúcii. Namiesto záhrady tu bolo množstvo polorozpadnutých…

 • Nízkonákladová

  19. augusta 2016

  Taká je navštívená a pestro rozkvitnutá záhrada, a to nielen čo sa týkalo jej založenia, ale aj dnešnej údržby. Majiteľka sa približne pred dvadsiatimi rokmi rozhodla uskutočniť jeden zo vojich snov, zadovážiť si vlastnú záhradu na skok od mestečka, kde žije.…

 • Inšpirovaná detstvom

  10. apríla 2015

  Pekné spomienky na detstvo u starej mamy sa stali hlavným motívom rekonštrukcie obyčajnej vidieckej záhrady. Majiteľka nás privítala so slovami: „Je to záhrada mojich snov. Keď sme pred rokmi začali rekonštruovať starý rodičovský dom, kde som vyrástla, chcela som, aby bola dominantná…

 • V siedmej sezóne

  2. apríla 2015

  Podobne ako sú interiér a oblečenie výrazom doby, tak ním býva i záhrada.  Aj preto tu nájdete niekoľko prvkov, ktoré práve "frčali" v tom období, čiže zhruba pred siedmimi rokmi. Patria k nim práve strihané guľovité…

 • POZRI VŠETKO

Dr. Bodického 2/A
900 01 Modra, Slovakia

+421 905 829 193
info@ekogarten.sk

Facebook