Filozofia

Základom filozofie našj tvorby je úcta k prírode, rešpektovanie prirodzenosti krajiny, ochrana pôdy a zdravia. Zakladané objekty sú ekologické a chránia životné prostredie. Stávajú sa pre zákazníka potešením, priestorom, ktorý ho zbavuje napätia, prináša mu uvoľnenie a radosť pri pobyte v ňom,.

Záhradnú a krajinnú tvorbu vnímame ako zhmotnenie myšlienky, ktorá vzniká pri komunikácii s daným priestorom a so zosúladením požiadaviek  zákazníka tak, aby výsledné dielo predčilo jeho očakávania a dalo mu zažiť pozitívne pocity a nové vnemy.

 Pri tvorivej  práci je využívaný živý  a neživý materiál. Rastlinný materiál je premenlivý v priestore a v čase, predvídaním jeho vývoja a premenlivosti sa dosahuje zážitkov v priebehu roka ako aj v čase jeho života. Jeho použitie  kompozične dotvára nielen upravovanú plochu, ale aj široké okolie, ktoré sa stáva súčasťou plánovaného diela. 

Služby

PROJEKCIA

Predpokladom pre úspešné finále je dobrý plán. Pripravíme pre vás kalkuláciu, výkaz výmer, vizualizácie, rezy, výškopisy, špecifikáciu rastlinného a ostatného materiálu. Skrátka dostanete od nás kompletný plán, ako dosiahnuť svoj cieľ. Príklady projektov… (kliknite sem)

REALIZÁCIA

Robíme kompletné realizačné práce, od terénnych úprav, výsadby rastlín, cez založenie automatických závlahových systémov, drobné záhradné stavby, mobiliár, osvetlenie, spevnené plochy a dlažby, až po práce s vodou či inými vhodnými prvkami.

ÚDRŽBA ZÁHRAD

Samozrejmosťou je údržba realizovaných diel, nakoľko len odborná starostlivosť dokáže udržať a rozvíjať výsledok práce vo svojej plánoavenj kráse.

Referencie

4431a

Ing. Zuzana Klučárová

Člen Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbuZahrady_titulka2

Som spoluautorkou publikácie:
Záhradná a krajinná  architektúra na Slovensku, Eurostav, 2015

(dostupné aj v obchodoch – vydavateľstvo Eurostav)
Spoločnosť EkoGarten s.r.o., je zapísaná do zoznamu odborne spôsobilých osôb na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, podľa paragrafu 55 zákona č.543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Právnická osoba je oprávnená vyhotovovať dokumenty starostlivosti o dreviny.
Som zakladateľka a štatutárny zástupca občianského združenia Otvorené záhrady, ktoré od roku 2014 každoročne organizuje dobrovoľnícku akciu Deň otvorených modranských záhrad v súčinnosti s Národným Trustom n.o. Slovensko v termíne Víkendu otvorených záhrad a parkov.

doz


Rodinné záhrady

Marianka, Záhorská Bystrica,Modra: Harmónia, Zochova chata, Kráľová, Pezinok, Viničné, Senec, Vinosady.Suchá nad Parnou, Žilinská Lehota,Brezovica na Orave,Osrblie, Lipová,Čierny Brod, Ivánka pri Dunaji, Hviezdoslavov, Bratislava: Slavín, Novosvetská, Partizánska,Vrakuňa,Rača, Vajnory, Krasňany, Lamač,Vištuk,Dubová, Limbach,Sv.Jur, Šenkvice, Trnava, Budmerice, Častá, Píla a ďalšie.

Projekty a realizácie

Letisko Dubová, Kollárova ulica Pezinok, Firma Duvystav Bratislava Vrakuňa, centrum obce Holice na Ostrove, Karpatská Perla Šenkvice, Vajanského ulica Modra, Zdravotné stredisko Modra, Cintorín Modra s pomníkom Ľudovíta Štúra, Biosad Vištuk, centrum obce Vištuk, centrum obce Limbach, centrálna zóna Jablonec, Hotel Pod Lipou Modra Harmónia, Trnava Kopánka a ďalšie.

Médiá o nás

Ako dosiahnuť svoj cieľ

 1. Diskusia

  Od začiatku sa snažíme porozumieť zákazníkovi, aká je jeho predstava

 2. Idea

  Vzájomným dialógom spoločne dospejeme ku konkrétnej idei a reálnej predstave o budúcej záhrade

 3. Architektúra

  Návrh architektúry priestoru, vizualizácia, rozpis prác a cenová kalkulácia

 4. Realizácia

  Uskutočnenie všetkých dohodnutých prác, úprav, dodávok zariadení až po odovzdanie záhrady do úžívania

 5. Údržba

  Samozrejmosťou je aj následná údržba záhrad (jarná, jesenná, resp. na základe dohody s klientom)

Dr. Bodického 2/A
900 01 Modra, Slovakia

+421 905 829 193
info@ekogarten.sk

Facebook