Projekcia

Predpokladom, pre úspešné finále, je dobrý plán. Pripravíme pre vás kalkuláciu, výkaz výmer, vizualizácie, rezy, výškopisy, špecifikáciu rastlinného a ostatného materiálu. Dostanete od nás kompletný plán, ako dosiahnuť svoj cieľ.

pohlad3
pohlad4
pohlad1
pohlad2